\_ Takakenobikes \_

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Toiminimi Takakeno (jäljempänä "Takakeno")
Y-Tunnus: 2323495-0
Nököläntie 15
36200 Kangasala
puhelin: 045 325 9253

Rekisterin yhteyshenkilö

Mika Korhonen
Puhelin: 045 325 9253

Rekisterin nimi

Takakenon asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilön tietojen käsittelyn perusteena on Takakenon asiakkaan ja Takakenon välinen asiakassuhde (oikeutettu etu).

Rekisterin sisältöä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Sovittujen tuotteiden ja palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Tilausten käsittely ja hoito
 • Takuuasioiden hoito
 • Laskutus
 • Yrityksen kirjanpito
 • Viranomasivelvollisuuksien täyttäminen

Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaustiedot
 • Tilaushistoria
 • Erityistapauksissa henkilötunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin tallennetut tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella (esim. puhelimitse, sähköpostilla, kirjeellä tai paikan päällä) asiakassuhteen aikana. Takakeno voi saada tietoja myös henkilön itse asioiden hoitoon valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta.

Henkilötietojen luovutus

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Poikkeuksen tekevät tuotteet, jotka ovat sovittu toimitettavan asiakkaalle postitse tai muun kuljetuspalvelun kautta. Tällöin kuljetusyritykselle luovutetaan tuotteen toimittamisen kannalta olennaiset yhteystiedot (esim. nimi, osoite ja puhelinnumero).

Mikäli poikkeustapauksen hoitaminen (esim. takuuasia) vaatii asiakkaan tietojen luovuttamisen kolmannelle osapuolelle, tapahtuu tämä joko asiakkaan pyynnöstä tai siihen pyydetään erikseen lupa asiakkaalta.

Rekisterin suojaus

Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin. Sähköinen rekisteri sijaitsee suojatulla tietokoneella, joka sijaitsee lukituissa tiloissa. Vain määrätyillä henkilöillä on pääsy rekisteriin. Rekisterin tietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Manuaalinen rekisteri sijaitsee lukituissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojen kerääminen. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkistaa ja vaatia poistettavaksi hänestä tallennetut tiedot. Pyyntö näiden toimentpiteiden suorittamisesta tehdään kirjallisesti Takakenon asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Pyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä luovuttaa rekisterin tiedot rekisteröidylle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun pyynnön esittäjän henkilöllisyys on varmistettu luotettavalla tavalla.

Rekisterinpitäjä suorittaa rekisteröidyn vaatimat toimenpiteet niiltä osin kuin se on mahdollista yrityksen toimintaa ja laki- ja viranomaisvelvollisuuksia vaarantamatta.

Hasen pyörien hintojen muodostumista voi kokeilla Konfiguraattorilla. Huomioi oikea alv prosentti ettei tule yllätyksiä.

Älä epäröi ottaa yhteyttä:

 • sähköposti:
 • puhelin: 045-325 9253

Pyrimme olemaan tavoitettavissa puhelimitse joka päivä klo 9-21. Sähköpostit luen iltaisin ja yritän vastata mahdollisiin kysymyksiin parhaani mukaan.

Yritys: Takakeno, Kotipaikka: Kangasala, Y-tunnus: 2323495-0

Rekisteriseloste